Loading

Alison's New App is now available on iOS and Android! Download Now

Vše, co potřebujete vědět o koronaviu

Tento bezplatný online kurz zahrnuje podstatné aspekty nového koronaviu

Publisher: Advance Learning
Tento bezplatný online kurz o novém typu koronaviu se zaměřuje na jeho historii, přenos, sintomy, možnou léčbu a případnou prevenci. Jako odpověsave na šíření tohoto nového koronaviu-Alison vytvořil v rámci mezinárodní odpovědi základní bezplatný kurz o tom, co lidé potřebují vědět o koronaviu, jakou má historii a jak se nejlépe vypořádat s hrozbou, kterou představuje pro vás, vaši rodinu a okolí.
Vše, co potřebujete vědět o koronaviu
  • Duración

    1.5-3 Horas
  • Students

    49
  • Accreditation

    CPD

Descripción

Modules

Resultados

Certificación

Ver los módulos del curso

Description

Tento bezplatn ý online kurz o nov é m koronaviu se zaměřuje na historii, př í znaky, přenos a prevenci n á kazy virem, kter ý nebyl dř í ve u lid í identifikov á n. Koraverry (CoV) jsou velkou skupinou virů, kter é způsobuj í onemocněn í od běžn é ho nachlazen í až po těž &maron; í onemocněn í, jako je respiračn í syndrom na Středn í m v ý chodě (MERS-CoV) a těžk ý akutn í respiračn í syndrom (SARS-CoV). Koronavry jsou zoonotick é, což znamen á, že jsou přen á š eny mezi zv í řaty a lidmi.

Kurz pojedn á v á o tom, jak může ohnisko viru způsobit v á žn é důsledky pro zdrav í jedinců, kteř í jsou j í m nakaženi, a jak é jsou důsledky pro zdravotn í zdroje komunit a zem í, kde n á kaza vypukne. Mezi běžn é př í znaky infekce patř í respiračn í př í znaky, horečka, ka š el, du š nost a d ý chac í pot í že. Ve v á žněj š í ch př í padech může infekce způsobit pneumonii, z á važn ý akutn í respiračn í syndrom, selh á n í ledvin nebo dokonce smrt.

Začněte s kurzem je š tě dnes a za 1-2 hodiny z í sk á te znalosti, kter é v á m pomohou ochr á nit v á s, va š i rodinu a va š i komunitu před n á kazou a přenosem nov é ho koronaviu.

Inicio Curso Ahora

Careers