Loading

Alison's New App is now available on iOS and Android! Download Now

Коронавирус-Што треба да знаете

Овој бесплатен курс преку Интернет ги опфаќа суштествените аспекти на новиот коронавирус COVID -19

Publisher: Advance Learning
Овој бесплатен курс преку Интернет за новиот коронавирус (COVID -19) се фокусира на историјата, преносот, симптомите, можниот третман и потенцијалното спречување на новиот коронавирус. Како одговор на ширењето на овој нов коронавирус - Алисон, како дел од меѓународниот одговор, создаде основен бесплатен курс за тоа што луѓето треба да го знаат за коронавирусот, неговата позадина, како најдобро да се справат со заканата што ви претставува.
Коронавирус-Што треба да знаете
  • Durée

    1.5-3 Heures
  • Students

    25
  • Accreditation

    CPD

Description

Modules

Résultats

Certification

View course modules

Description

Овој бесплатен курс преку Интернет за новиот коронавирус се фокусира на историјата, симптомите, преносот и превенцијата од вирусот што претходно не бил идентификуван кај луѓето. Коронавирусите (CoV) се големо семејство на вируси кои предизвикуваат болести кои се движат од обична настинка до потешки заболувања, како што е Блиско источен респораторен синдрон (MERS-CoV) и Тежок акутен респираторен синдром (САРС-КоВ). Коронавирусите се зонотични, што значи дека тие се пренесуваат помеѓу животните и луѓето.

Курсот ќе дискутира за тоа како појавата на вирус може да резултира со сериозни последици по здравјето на лицата кои се заразени од него и последиците за здравствените ресурси на заедниците и земјите во кои се јавува состојба на епидемија. Вообичаените знаци за инфекција вклучуваат респираторни симптоми како треска, кашлица, скратен здив и тешкотии при дишењето. Во потешки случаи, инфекцијата може да предизвика пневмонија, тежок акутен респираторен синдром, откажување на бубрезите, па дури и смрт.

Курсот е со единствена иницијатива, која се заснова на информации дадени од Светската здравствена организација (СЗО), Женева, Швајцарија и ЦКБ (Центар за контрола на болести, САД). Овој курс е дел од иновативната иницијатива на Алисон за развој на глобален систем на сертифицирање за брзо реагирање во борба против пандемијата. Овој бесплатен курс ќе се ажурира месечно. За да ја охрабри свеста и разбирањето на знаењето за вирусот и нејзината закана, Алисон, исто така, направи курс за бесплатна PDF сертификација достапен низ целиот свет. Со поминување на овој курс, можете да бидете информирани за тоа како најдобро да се справите со заканата што новиот короавирус ја претставува за вас и другите. Па, зошто да чекаме? Започнете со курсот денес и за 1-2 часа ќе стекнете знаење за да ви помогне да ве заштити вас, вашето семејство и вашата заедница од заразување и пренесување на новиот коронавирус.

Démarrer le cours maintenant

Careers