Loading

Alison's New App is now available on iOS and Android! Download Now

Корона вирус-Таны мэдвэл зохих зсйлс

Сахим цахим нцузскалтын сургалтын тусламжтайгаар та KOVID-19 эсвэл коронавирусын халдварын талаар мэдэх болно.

Publisher: Advance Learning
Сона вирусыа вирусын тухай эл сургалтаар усын трусын трусых, халдвар, шине тэмдэГ©, эмчлэх болома, урьдчилан сэргийлэх асуудалд голлон тан вларвх юм. багийнхны зГ© гээс олон улс даяар авар хэрэга хэмжээний хорээээрлийн корона вирус, трус, трус суурь мэдээлэл, ойр орчмынхондоо тулгараюулый хэрхэн оновчтой даван туулах талаар мэдвэл зохих зсий хамруулан цамруулан цахим сургалтаа хургалтаа хллэГ©.
Корона вирус-Таны мэдвэл зохих зсйлс
  • Durée

    1.5-3 Heures
  • Students

    11
  • Accreditation

    CPD

Description

Modules

Résultats

Certification

View course modules

Description

Урьд ммнцузст ст илэрагайгаагй й шинцузрлийн корона вирусын трусын томдэтэмдэй, халдвар, урьдчилан сэргийлэх чиглэлийГ© голлон тусгалаа. Корона вируст халдвар (CoV) бол ердийн ханиаднаас ггслээд Ойрх дорнодод бртгэгдсэн амьсгалын замын хам шинцузсрийн амьсгалын цочмой халтай хам шинГЄte (SARS-CoV) зэрэГ© Г ГЄГЄte Г©tГ© Г Г©tГ© Г l'Г©rieur des Г©tГЄtГ©s Г©tГ©s Г©tГ© Корона вирус амьтнаас хнд халддаранцузский хэлбэл, хгн амьтан хооронд дамждай гэсэн Г© ГЁne.

Уий вчний дэгдэлт халдвар авсан хоман сийн эрий л мэндэд хэр ноцтой ноцтой ноцузсан гарсан газар, улс орнуудын мэндийн тусламий тусламсний нцузскололцололцоонд ямар др дагавар авчирар болзошграр эл сургалтаар ярилцана. фалдварласан тохиолдолд амьсгалын замын хндрэл сэсх, халуурах, ханиах, амьсгал давчдах, бачуурах зэрэГ© тГ© гээмэл шинГ© тэмдэГ© илэрнГ©. Илан хнд туссан зед халдварын улмаас уушгины и рэвсэл, амьсгалын замын цочмой хам шиний, браний дутагдал, цаашлаад лад ххэлд хоргэх нь бий.

Санаачилга болга болох эл сургалт ГЄte вейцарийн ГЄtГ© Г Г©tГ© Г la diffГ©rГЄte Г©tГ© ГЄГЄte les Г©lГ©vГ©s Г©tГ© Г la diffГ©rГ©e Г©tГ© Г©tГ© Г©tГ© Г©tГ© Г©tГ© Г©tГ© Г©tГ© par les Г©tГ©s Г©tГ© Г©tГ© Г©tГ© Г©tГ© par les Г©tГЄtГ©s Г©lГ©tГ© (ГЄte) Г©tГ© (ГЄte) Г©tГ© (ГЄte) Г©tГ© (ГЄte) Г©tГ© (ГЄte) Г©tГ© Алисоны здгээс эхал тахал тахал вчинтэй тэмцэх шуурхай арга хэмжээний тухай олон улсын гэрчилгээт сургалтын тогтолцоо бий болгох зорилгоор гаргасан шинэлэГ© санаачилгын нэгэн хэсэГ© нь энГ© сургалт юм. Сургалтын агуулгый тдар брр шинэчлэх бранцузский эстэзуу гаруй хэлээр хргэнцузстэргэнцузский Уирус, трус аюулын талаар мэдээлэлжих, ойлголттой болохый хохий лэн дэмжих Г© Г©tГ© Г©tГ© Г©tГ© Г©tГ© Г©tГ© Г©tГ© Г©tГ© Г©tГ© Г©tГ© Г©tГ© Г l'Г©tГ© Г©tГ© Г©tГ© Г©tГ© Г l'Г©tГ© Г l'Г©tГ© Г l'Г©vГ©tГ© Сургалтад хамрагдсанаар та шинцтарлийн корона вирусаас ГЁs Г©tГ©s Г©tГ©s Г©s рт болон бусдад учруулГЁs болзошгГ©tГ© аюулый хэрхэн даван туулах нь оновчтой талаар байнга мэдээлэлтэй байГ© чадна. Тиймээс хлээх хэрэий юун? ахим хичээлэfice одоо шууд эзэээхлээд ганц ходрхон цагийн дотор прийганцузсколон олон ойр орчмынхноо корона вируст вируст кртаас хамгаалахад хэрэгтэй мэдлэй эзэмшээд аваарай.

Démarrer le cours maintenant

Careers