Loading

Alison's New App is now available on iOS and Android! Download Now

Coronavirus-Mga Dapat mong Malaman

Ang libreng online na kurso na ito ay sumasaklaw sa mga mahahalagang aspeto ng coronavirus Covid-19.

Publisher: Advance Learning
Ang libreng kursong ito tungkol sa nouveau coronavirus (Covid-19) ay nakapokus sa kasaysayan, paghawa, mga sintomas, posibleng lunas at maaaring paraan ng pag-iwas sa roman coronavirus. Bilang parte ng pandaigdigang tugon, ginawa ng Alison ang libreng kurso na ito online sa mga dapat malaman ng tao tungkol sa nouvelle coronavirus, ang kaligiran nito at kung paano matutugunan ang banta nito sa iyo, sa iyong pamilya at komunidad.
Coronavirus-Mga Dapat mong Malaman
  • Durée

    1.5-3 Heures
  • Students

    487
  • Accreditation

    CPD

Description

Modules

Résultats

Certification

View course modules

Description

Ang libreng kursong ito tungkol sa nouveau coronavirus (Covid-19) ay nakapokus sa kasaysayan, mga sintomas, pagpasa at pag-iwas sa virus na hindi pa nakikilala sa tao. Ang mga Coronavirus (CoV) ay isang malaking pamilya ng mga virus na nagdudulot ng sakit na umaabot mula sa pangkaraniwang sipon hanggang sa mas malubha pang mga sakit tulad ng Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) at Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). Ang mga coronavirus ay zoonotic. Ibig sabihin, ito ay naipapasa sa pagitan ng mga hayop at tao.

Tatalakayin sa kursong ito kung paanong maaring magresulta ng malalang kahinatnan ang pagsiklab ng virus sa kalusugan ng mga indibidwal na apektado nito, pati na rin ang pinsalang pangkalusugang dulot nito sa ng mga komunidad at bansang apektado nito. Kabilang sa mga karaniwang senyales ng impeksyon ay respiratory symptoms o pagkakaroon ng impeksyon sa baga, lagnat, ubo, pagkahapo, at hirap sa paghinga. Sa mga mas malubhang kalagayan, ang impeksyon ay maaaring magdulot ng pulmonya, sévère syndrome respiratoire aigu, pagbigay ng bato o di kaya ay pagkamatay.

Ang kursong ito ay isang natatanging inisyatibo na nakabatay sa impormasyon mula sa World Health Organization (WHO), Geneva, Switzerland, at CDC (Centre of Disease Control, USA). Ang kursong ito ay isa sa mga makabagong inisyatibo ng Alison upang makabuo ng isang mabilisang pagtugon at pandaigdigang sistemang sertipikasyon sa pag-aaral upang malabanan ang malawakang pagkalat ng sakit. Ang libreng kurso ay maa-update buwanang. Upang hikayatin ang kamalayan sa kaalaman at pag-unawa tungkol sa virus at mga banta nito, gumawa din ang Alison ng kursong may sertipikasyon na naka-PDF na magagamit ng libre sa buong mundo. Sa pagkuha mo ng kursong ito, mananatili kang updated sa mga paraan upang matugunan ang bantang hatid ng corona virus sa iyo at sa iba pa. Kaya ano pa ang a hinihintay mo? Simulan mo na ngayon ang kursong ito at sa loob lamang ng 1-2 oras ay madadagdagan na agad ang iyong kaalaman upang maprotektehan et sarili, ang iyong pamilya, at ang iyong komunidad mula sa pagkakaroon at pagpasa ng novel coronavirus.

Démarrer le cours maintenant

Careers