Loading

Alison's New App is now available on iOS and Android! Download Now

ไวรัสโคโรน่า - สิ่งที่คุณควรรู้

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีนี้ ครอบคลุมเรื่องสำคัญเกี่ยวกับโควิด-19 โคโรนาไวรัส

Publisher: Advance Learning
คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีเกี่ยวกับโคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) จะเน้นไปที่ประวัติ การแพร่เชื้อ อาการของโรค แนวทางการรักษาที่เป็นไปได้ และวิธีที่อาจช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า เพื่อแสดงความมีส่วนร่วมในระดับสากล อลิสัน ได้จัดทำคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีนี้ขึ้น เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ควรรู้เกี่ยวกับโคโรนาไวรัส สายพันธุ์ใหม่ ในส่วนของที่มา และวิธีที่ดีที่สุดที่คุณ ครอบครัวของคุณ หรือชุมชนอาจใช้ในการรับมือกับมัน.
ไวรัสโคโรน่า - สิ่งที่คุณควรรู้
  • Duration

    1.5-3 Hours
  • Students

    33
  • Accreditation

    CPD

Description

Modules

Outcome

Certification

View course modules

Description

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีนี้ จะนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับโคโรนาไวรัส สายพันธุ์ใหม่ โดยเน้นไปที่ประวัติ อาการ การแพร่เชื้อ และแนวทางป้องกันไวรัสที่ยังไม่เคยพบในคนมาก่อน โคโรน่าไวรัส (โควี) เป็นหนึ่งในไวรัสวงศ์ (family) ใหญ่ ที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วย ตั้งแต่ไข้หวัดธรรมดา กระทั่งการเจ็บป่วยรุนแรง เช่น โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันในประเทศตะวันออกกลาง (เมอร์ส-โคโรน่าไวรัส) หรือ โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง (โคโรน่าไวรัส-ซาร์) โคโรน่าไวรัส เป็นไวรัสที่มีอยู่ในสัตว์ ซึ่งหมายความว่า มันสามารถติดต่อจากสัตว์มาสู่คนได้

ในคอร์สนี้ เราจะพูดถึงการแพร่ระบาดของไวรัสนี้ ที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงกับสุขภาพของผู้ที่ติดเชื้อ และผลกระทบต่อทรัพยากรด้านสุขภาพของชุมชนและประเทศที่เกิดการแพร่ระบาด อาการทั่วไปของผู้ติดเชื้อจะรวมไปถึงอาการของระบบทางเดินหายใจ มีไข้ ไอ หายใจสั้นลง หรือหายใจติดขัด ในผู้ที่ป่วยรุนแรง การติดเชื้ออาจทำให้เป็นโรคปอดบวม ระบบทางเดินหายใจบกพร่อง ไตวาย หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิต

คอร์สนี้เป็นการริเริ่มที่มีเอกลักษณ์ เพราะเป็นข้อมูลพื้นฐานจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ที่อยู่ในนครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อของประเทศสหรัฐอเมริกา คอร์สนี้เป็นหนึ่งในการริเริ่มของอลิสัน ที่พัฒนาสำหรับ การตอบสนองอย่างรวดเร็วของระบบการเรียนที่ให้ใบประกาศนียบัตรของโลก เพื่อสู้กับโรคระบาดระดับโลก คอร์สเรียนฟรีนี้จะมีการปรับข้อมูลทุกวัน และท้ายที่สุดแล้ว จะถูกนำเสนอไปในภาษาต่างๆกว่า 100 ภาษา เพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับไวรัส และภัยของมัน แอลิสันจะได้จัดทำประกาศณียบัตร แบบ PDF ให้กับผู้เรียนทั่วโลก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย การเรียนคอร์สนี้จะช่วยให้คุณมีข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อให้รับมือกับโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้อย่างดีที่สุด ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเกิดกับคุณหรือคนอื่น รู้แบบนี้แล้ว จะรออะไรอีก? เริ่มเรียนตั้งแต่วันนี้ และภายใน 1-2 ชั่วโมงเท่านั้น ความรู้ที่คุณได้รับ จะช่วยปกป้องตัวคุณ ครอบครัว และสังคมของคุณจากการแพร่ระบาดและการติดต่อของเชื้อโคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ใหม่

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่า ได้ยกระดับความเสี่ยงของเชื้อโควิด-19 ที่มีกับโลกให้อยู่ในระดับ "สูงมาก"

วันที่ 11 มีนาคม การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส ถูกให้เป็นการแพร่ระบาดระดับโลก โดยองค์การอนามัยโลก 

Start Course Now

Careers